>>News‎ > ‎Blog Vi Tính Thái An‎ > ‎

Đặt hàng từ USA về

posted Apr 1, 2015, 8:21 PM by Tin Nguyen   [ updated Apr 1, 2015, 8:57 PM ]

Được sự quan tâm của mọi người, mình sẽ thu xếp mỗi tháng nhập về một đơn hàng.
Hiện chủ yếu là các sản phẩm Apple Airport Express và Extreme.
Khi có thêm nhu cầu hoặc khách đặt, mình sẽ nhập thêm các loại khác.

Đơn hàng Tháng 03/2015.
Có vài chậm trễ trong khâu vận chuyển, dự kiến về thứ 3, (07/04) nhưng nay phải dời lại khoảng cuối tuần, Thứ 7, CN (11-12/04).
Các khách hàng mình đã lưu lại số mình sẽ nhắn tin ngay khi hàng về.

Các bạn đặt món nào, xin nhắn vào số 0989/488/774, mình sẽ liên lạc lại.
Nhắn tin sẽ còn tin nhắn lưu  lại mình dễ liên hệ hơn.

Cảm ơn mọi người!

Comments