>>News‎ > ‎Blog Vi Tính Thái An‎ > ‎

Tạo trang web miễn phí với tài khoản google

posted May 14, 2014, 1:15 AM by Tin Nguyen   [ updated Apr 1, 2015, 8:44 PM ]

Đây là trang web miễn phí của google, gọi là google sites
Đối với web có ít thông tin thì như vậy xem ra cũng ỗn rồi.

Đây là trang mặc định google tạo: http://sites.google.com/site/vitinhthaian 
Mình đang mua 1 tên miền để trỏ về đây mà mua chưa thành công, sẽ sớm thôi.

Các bạn có muốn 1 trang web giống vậy không? Free! Liên lạc nhé, mình có thể giúp!

P.S. Chống chỉ định đối với dân làm web, lập trình v.v... những người đã có kiến thức uyên thâu về internet :)
Have a nice day!


Comments