>>News‎ > ‎Tin Công nghệ‎ > ‎

Danh sách các máy in có Chức năng Airprint

posted Nov 25, 2014, 8:57 PM by Tin Nguyen   [ updated Nov 25, 2015, 6:27 PM ]


CẬP NHẬT: 29/10/2015


Các máy in này có sẵn chức năng Airprint nhé, được kết nối vào mạng wifi, chạy độc lập, không thông cổng kết nối USB trên thiết bị Airport Express/Extreme.
Danh sách máy in có thể in qua cổng USB trên Airport Express/Extreme/Time Capsule xin xem trang này >> Link

AirPrint servers

 • HP ePrint Enterprise
 • HP NFC/Wireless 1200w – Mobile Print Accessory
 • Lantronix xPrintServer Home
 • Lantronix xPrintServer Office
 • Lexmark Print Management

AirPrint printers

The following printers come with AirPrint support.

Astro-Med

 • Astro-Med ToughWriter 5

Aurora

 • Aurora AD 289e
 • Aurora AD 289s
 • Aurora AD 369e
 • Aurora AD 369s
 • Aurora AD 456
 • Aurora AD 556
 • Aurora AD 656
 • Aurora AD 756
 • Aurora ADC 286
 • Aurora ADC 366
 • Aurora ADC 456
 • Aurora ADC 556

Brother

 • Brother DCP-4225N-B
 • Brother DCP-4225N-W
 • Brother DCP-7180DN
 • Brother DCP-8110DN
 • Brother DCP-8150DN
 • Brother DCP-8155DN
 • Brother DCP-8250DN
 • Brother DCP-9015CDW
 • Brother DCP-9017CDW
 • Brother DCP-9020CDN
 • Brother DCP-9020CDW
 • Brother DCP-9022CDW
 • Brother DCP-J105
 • Brother DCP-J132N
 • Brother DCP-J132W
 • Brother DCP-J152N
 • Brother DCP-J152W
 • Brother DCP-J172W
 • Brother DCP-J4110DW
 • Brother DCP-J4120DW
 • Brother DCP-J4210N
 • Brother DCP-J4215N-B
 • Brother DCP-J4215N-W
 • Brother DCP-J4220N-B
 • Brother DCP-J4220N-W
 • Brother DCP-J525N
 • Brother DCP-J525W
 • Brother DCP-J540N
 • Brother DCP-J552DW
 • Brother DCP-J552N
 • Brother DCP-J552N -ECO
 • Brother DCP-J562DW
 • Brother DCP-J725DW
 • Brother DCP-J725N
 • Brother DCP-J740N
 • Brother DCP-J752DW
 • Brother DCP-J752N
 • Brother DCP-J925DW
 • Brother DCP-J925N
 • Brother DCP-J940N-B
 • Brother DCP-J940N-ECO
 • Brother DCP-J940N-W
 • Brother DCP-J952N -B
 • Brother DCP-J952N -W
 • Brother DCP-J952N-ECO-B
 • Brother DCP-J952N-ECO-W
 • Brother DCP-J963N-B
 • Brother DCP-J963N-W
 • Brother DCP-L2520DW
 • Brother DCP-L2520DWR
 • Brother DCP-L2540DN
 • Brother DCP-L2540DNR
 • Brother DCP-L2540DW
 • Brother DCP-L2541DW
 • Brother DCP-L2560DW
 • Brother DCP-L2560DWR
 • Brother DCP-L8400CDN
 • Brother DCP-L8450CDW
 • Brother FAX-L2700DN
 • Brother HL-2560DN
 • Brother HL-3140CW
 • Brother HL-3142CW
 • Brother HL-3150CDN
 • Brother HL-3150CDW
 • Brother HL-3152CDW
 • Brother HL-3170CDW
 • Brother HL-3172CDW
 • Brother HL-3180CDW
 • Brother HL-5450DN
 • Brother HL-5470DW
 • Brother HL-6180DW
 • Brother HL-L2305W
 • Brother HL-L2340DW
 • Brother HL-L2340DWR
 • Brother HL-L2360DN
 • Brother HL-L2360DNR
 • Brother HL-L2360DW
 • Brother HL-L2361DN
 • Brother HL-L2365DW
 • Brother HL-L2365DWR
 • Brother HL-L2366DW
 • Brother HL-L2380DW
 • Brother HL-L8250CDN
 • Brother HL-L8350CDW
 • Brother HL-L8350CDWT
 • Brother HL-L9200CDW
 • Brother HL-L9200CDWT
 • Brother HL-L9300CDW
 • Brother HL-L9300CDWT
 • Brother MFC-7880DN
 • Brother MFC-8510DN
 • Brother MFC-8515DN
 • Brother MFC-8520DN
 • Brother MFC-8710DN
 • Brother MFC-8810DW
 • Brother MFC-8910DW
 • Brother MFC-8950DW
 • Brother MFC-9130CW
 • Brother MFC-9140CDN
 • Brother MFC-9142CDN
 • Brother MFC-9330CDW
 • Brother MFC-9332CDW
 • Brother MFC-9335CDW
 • Brother MFC-9340CDW
 • Brother MFC-9342CDW
 • Brother MFC-J200
 • Brother MFC-J2310
 • Brother MFC-J2320
 • Brother MFC-J2510
 • Brother MFC-J2720
 • Brother MFC-J280W
 • Brother MFC-J285DW
 • Brother MFC-J3520
 • Brother MFC-J3720
 • Brother MFC-J425W
 • Brother MFC-J430W
 • Brother MFC-J4310DW
 • Brother MFC-J4320DW
 • Brother MFC-J432W
 • Brother MFC-J435W
 • Brother MFC-J4410DW
 • Brother MFC-J4420DW
 • Brother MFC-J450DW
 • Brother MFC-J4510DW
 • Brother MFC-J4510N
 • Brother MFC-J4610DW
 • Brother MFC-J4620DW
 • Brother MFC-J4625DW
 • Brother MFC-J470DW
 • Brother MFC-J4710DW
 • Brother MFC-J4720N
 • Brother MFC-J4725N
 • Brother MFC-J475DW
 • Brother MFC-J480DW
 • Brother MFC-J4810DN
 • Brother MFC-J485DW
 • Brother MFC-J4910CDW
 • Brother MFC-J5320DW
 • Brother MFC-J5520DW
 • Brother MFC-J5620CDW
 • Brother MFC-J5620DW
 • Brother MFC-J5625DW
 • Brother MFC-J5720CDW
 • Brother MFC-J5720DW
 • Brother MFC-J5820DN
 • Brother MFC-J5910DW
 • Brother MFC-J5920DW
 • Brother MFC-J625DW
 • Brother MFC-J650DW
 • Brother MFC-J6510DW
 • Brother MFC-J6520DW
 • Brother MFC-J6570CDW
 • Brother MFC-J6710CDW
 • Brother MFC-J6710DW
 • Brother MFC-J6720DW
 • Brother MFC-J6770CDW
 • Brother MFC-J680DW
 • Brother MFC-J6910CDW
 • Brother MFC-J6910DW
 • Brother MFC-J6920DW
 • Brother MFC-J6970CDW
 • Brother MFC-J6975CDW
 • Brother MFC-J810DN
 • Brother MFC-J810DWN
 • Brother MFC-J820DN
 • Brother MFC-J820DWN
 • Brother MFC-J825DW
 • Brother MFC-J825N
 • Brother MFC-J835DW
 • Brother MFC-J840N
 • Brother MFC-J860DN
 • Brother MFC-J860DWN
 • Brother MFC-J870DW
 • Brother MFC-J870N
 • Brother MFC-J875DW
 • Brother MFC-J880DW
 • Brother MFC-J880N
 • Brother MFC-J885DW
 • Brother MFC-J890DN
 • Brother MFC-J890DWN
 • Brother MFC-J955DN
 • Brother MFC-J955DWN
 • Brother MFC-J960DN-B
 • Brother MFC-J960DN-W
 • Brother MFC-J960DWN-B
 • Brother MFC-J960DWN-W
 • Brother MFC-J980DN -B
 • Brother MFC-J980DN -W
 • Brother MFC-J980DWN -B
 • Brother MFC-J980DWN -W
 • Brother MFC-L2680W
 • Brother MFC-L2700DN
 • Brother MFC-L2700DW
 • Brother MFC-L2700DWR
 • Brother MFC-L2701DW
 • Brother MFC-L2703DW
 • Brother MFC-L2705DW
 • Brother MFC-L2720DN
 • Brother MFC-L2720DW
 • Brother MFC-L2720DWR
 • Brother MFC-L2740DW
 • Brother MFC-L2740DWR
 • Brother MFC-L8600CDW
 • Brother MFC-L8650CDW
 • Brother MFC-L8850CDW
 • Brother MFC-L9550CDW
 • Brother PT-P750W
 • Brother QL-710W
 • Brother QL-720NW
 • Brother RJ-4040

Canon

 • Canon CP910
 • Canon iB4010
 • Canon iB4020
 • Canon iB4030
 • Canon iB4040
 • Canon iB4050
 • Canon iB4060
 • Canon iB4070
 • Canon iB4080
 • Canon iB4090
 • Canon IP7210
 • Canon IP7220
 • Canon IP7230
 • Canon IP7240
 • Canon IP7250
 • Canon IP7260
 • Canon IP7270
 • Canon IP7280
 • Canon iP8710
 • Canon iP8720
 • Canon iP8730
 • Canon iP8740
 • Canon iP8750
 • Canon iP8760
 • Canon iP8770
 • Canon iP8780
 • Canon iR C1225
 • Canon iR C1225iF
 • Canon iR C1325
 • Canon iR C1325iF
 • Canon iR C1335iF
 • Canon iR-ADV C250
 • Canon iR-ADV C250i
 • Canon iR-ADV C250iF
 • Canon iR-ADV C350
 • Canon iR-ADV C350F
 • Canon iR-ADV C350i
 • Canon iR-ADV C350iF
 • Canon iR-ADV C351iF
 • Canon iR-ADV C5235
 • Canon iR-ADV C5235A
 • Canon iR-ADV C5235F
 • Canon iR-ADV C5235i
 • Canon iR-ADV C5240
 • Canon iR-ADV C5240A
 • Canon iR-ADV C5240F
 • Canon iR-ADV C5240i
 • Canon iR-ADV C5250
 • Canon iR-ADV C5250F
 • Canon iR-ADV C5250i
 • Canon iR-ADV C5255
 • Canon iR-ADV C5255F
 • Canon iR-ADV C5255i
 • Canon iR-ADV C5935KB
 • Canon iR-ADV C5940KB
 • Canon iR-ADV C5950KB
 • Canon iR-ADV C5955KB
 • Canon iR-ADV400
 • Canon iR-ADV400i
 • Canon iR-ADV400iF
 • Canon iR-ADV500
 • Canon iR-ADV500i
 • Canon iR-ADV500iF
 • Canon iX6810
 • Canon iX6820
 • Canon iX6830
 • Canon iX6840
 • Canon iX6850
 • Canon iX6860
 • Canon iX6870
 • Canon iX6880
 • Canon MB2010
 • Canon MB2020
 • Canon MB2030
 • Canon MB2040
 • Canon MB2050
 • Canon MB2060
 • Canon MB2320
 • Canon MB2330
 • Canon MB2340
 • Canon MB2350
 • Canon MB2360
 • Canon MB2390
 • Canon MB5020
 • Canon MB5030
 • Canon MB5040
 • Canon MB5050
 • Canon MB5060
 • Canon MB5070
 • Canon MB5080
 • Canon MB5090
 • Canon MB5310
 • Canon MB5320
 • Canon MB5330
 • Canon MB5340
 • Canon MB5350
 • Canon MB5360
 • Canon MB5370
 • Canon MB5390
 • Canon MF212w
 • Canon MF216n
 • Canon MF217w
 • Canon MF222dw
 • Canon MF224dw
 • Canon MF226dn
 • Canon MF227dw
 • Canon MF229dw
 • Canon MF6140dn
 • Canon MF6150dw
 • Canon MF6160dw
 • Canon MF6180dw
 • Canon MF621Cn
 • Canon MF623Cn
 • Canon MF624Cw
 • Canon MF626Cn
 • Canon MF628Cw
 • Canon MF6880dw
 • Canon MF722Cdw
 • Canon MF724Cdw
 • Canon MF725Cdn
 • Canon MF726Cdw
 • Canon MF727Cdw
 • Canon MF728Cdw
 • Canon MF729Cdw
 • Canon MF729Cx
 • Canon MF810Cdn
 • Canon MF820Cdn
 • Canon MF8210Cn
 • Canon MF8230Cn
 • Canon MF8240Cw
 • Canon MF8250Cn
 • Canon MF8280Cw
 • Canon MF8530Cdn
 • Canon MF8540Cdn
 • Canon MF8550Cdn
 • Canon MF8570Cdw
 • Canon MF8580Cdw
 • Canon MG3110
 • Canon MG3120
 • Canon MG3130
 • Canon MG3140
 • Canon MG3150
 • Canon MG3170
 • Canon MG3180
 • Canon MG3210
 • Canon MG3220
 • Canon MG3230
 • Canon MG3240
 • Canon MG3250
 • Canon MG3255
 • Canon MG3260
 • Canon MG3270
 • Canon MG3510
 • Canon MG3520
 • Canon MG3530
 • Canon MG3540
 • Canon MG3550
 • Canon MG3560
 • Canon MG3570
 • Canon MG3580
 • Canon MG3610
 • Canon MG3620
 • Canon MG3630
 • Canon MG3640
 • Canon MG3650
 • Canon MG3660
 • Canon MG3670
 • Canon MG3680
 • Canon MG4110
 • Canon MG4120
 • Canon MG4130
 • Canon MG4140
 • Canon MG4150
 • Canon MG4170
 • Canon MG4180
 • Canon MG4210
 • Canon MG4220
 • Canon MG4230
 • Canon MG4240
 • Canon MG4250
 • Canon MG4260
 • Canon MG4270
 • Canon MG4280
 • Canon MG5310
 • Canon MG5320
 • Canon MG5330
 • Canon MG5340
 • Canon MG5350
 • Canon MG5370
 • Canon MG5380
 • Canon MG5410
 • Canon MG5420
 • Canon MG5430
 • Canon MG5440
 • Canon MG5450
 • Canon MG5450S
 • Canon MG5460
 • Canon MG5470
 • Canon MG5480
 • Canon MG5510
 • Canon MG5520
 • Canon MG5530
 • Canon MG5540
 • Canon MG5550
 • Canon MG5560
 • Canon MG5570
 • Canon MG5580
 • Canon MG5610
 • Canon MG5620
 • Canon MG5630
 • Canon MG5640
 • Canon MG5650
 • Canon MG5660
 • Canon MG5670
 • Canon MG5680
 • Canon MG5710
 • Canon MG5720
 • Canon MG5721
 • Canon MG5722
 • Canon MG5730
 • Canon MG5740
 • Canon MG5750
 • Canon MG5751
 • Canon MG5752
 • Canon MG5753
 • Canon MG5760
 • Canon MG5765
 • Canon MG5766
 • Canon MG5770
 • Canon MG5780
 • Canon MG5790
 • Canon MG5795
 • Canon MG6210
 • Canon MG6220
 • Canon MG6230
 • Canon MG6240
 • Canon MG6250
 • Canon MG6270
 • Canon MG6280
 • Canon MG6310
 • Canon MG6320
 • Canon MG6330
 • Canon MG6340
 • Canon MG6350
 • Canon MG6360
 • Canon MG6370
 • Canon MG6380
 • Canon MG6400
 • Canon MG6410
 • Canon MG6420
 • Canon MG6440
 • Canon MG6450
 • Canon MG6460
 • Canon MG6470
 • Canon MG6530
 • Canon MG6610
 • Canon MG6620
 • Canon MG6640
 • Canon MG6650
 • Canon MG6660
 • Canon MG6670
 • Canon MG6680
 • Canon MG6730
 • Canon MG6810
 • Canon MG6820
 • Canon MG6821
 • Canon MG6822
 • Canon MG6840
 • Canon MG6850
 • Canon MG6851
 • Canon MG6852
 • Canon MG6853
 • Canon MG6860
 • Canon MG6865
 • Canon MG6866
 • Canon MG6870
 • Canon MG6880
 • Canon MG6890
 • Canon MG6930
 • Canon MG7110
 • Canon MG7120
 • Canon MG7130
 • Canon MG7140
 • Canon MG7150
 • Canon MG7160
 • Canon MG7170
 • Canon MG7180
 • Canon MG7510
 • Canon MG7520
 • Canon MG7530
 • Canon MG7540
 • Canon MG7550
 • Canon MG7560
 • Canon MG7570
 • Canon MG7580
 • Canon MG7710
 • Canon MG7720
 • Canon MG7730
 • Canon MG7730F
 • Canon MG7740
 • Canon MG7750
 • Canon MG7751
 • Canon MG7752
 • Canon MG7753
 • Canon MG7770
 • Canon MG7780
 • Canon MG7790
 • Canon MG8220
 • Canon MG8230
 • Canon MG8240
 • Canon MG8250
 • Canon MG8270
 • Canon MG8280
 • Canon MX431
 • Canon MX432
 • Canon MX434
 • Canon MX435
 • Canon MX436
 • Canon MX437
 • Canon MX438
 • Canon MX451
 • Canon MX452
 • Canon MX454
 • Canon MX455
 • Canon MX456
 • Canon MX457
 • Canon MX458
 • Canon MX471
 • Canon MX472
 • Canon MX474
 • Canon MX475
 • Canon MX476
 • Canon MX477
 • Canon MX478
 • Canon MX511
 • Canon MX512
 • Canon MX513
 • Canon MX514
 • Canon MX515
 • Canon MX516
 • Canon MX517
 • Canon MX518
 • Canon MX521
 • Canon MX522
 • Canon MX523
 • Canon MX524
 • Canon MX525
 • Canon MX526
 • Canon MX527
 • Canon MX528
 • Canon MX531
 • Canon MX532
 • Canon MX534
 • Canon MX535
 • Canon MX536
 • Canon MX537
 • Canon MX538
 • Canon MX711
 • Canon MX712
 • Canon MX714
 • Canon MX715
 • Canon MX721
 • Canon MX722
 • Canon MX726
 • Canon MX727
 • Canon MX728
 • Canon MX892
 • Canon MX893
 • Canon MX894
 • Canon MX895
 • Canon MX897
 • Canon MX898
 • Canon MX922
 • Canon MX923
 • Canon MX924
 • Canon MX925
 • Canon MX926
 • Canon MX927
 • Canon MX928
 • Canon PRO-10
 • Canon PRO-100

Dell

 • Dell B1163w
 • Dell B1165nfw
 • Dell B1260dn
 • Dell B1265dfw
 • Dell B1265dnf
 • Dell B2360 Mono Laser Printer
 • Dell B2375dfw
 • Dell B2375dnf
 • Dell B3460 Mono Laser Printer
 • Dell B3465 Multifunction Laser Printer
 • Dell B5460 Mono Laser Printer
 • Dell B5465 Multifunction Laser Printer
 • Dell C2660dn Color Laser Printer
 • Dell C2665dnf Color Laser Multifunction Printer
 • Dell C3760n/dn Color Laser Printer
 • Dell C3765dnf Multifunction Color Laser
 • Dell Cloud Multifunction Printer | H815dw
 • Dell Color Cloud Multifunction Printer H625cdw
 • Dell Color Cloud Multifunction Printer H825cdw
 • Dell Color Smart Multifunction Printer S2825cdn
 • Dell E310dw
 • Dell E514dw
 • Dell E515dn
 • Dell E515dw
 • Dell E525w
 • Dell Smart Multifunction Printer | S2815dn
 • Dell Smart Printer | S2810dn

Develop

 • Develop ineo 224e
 • Develop ineo 227
 • Develop ineo 284e
 • Develop ineo 287
 • Develop ineo 3300P
 • Develop ineo 3320
 • Develop ineo 364e
 • Develop ineo 367
 • Develop ineo 4000P
 • Develop ineo 4020
 • Develop ineo 4050
 • Develop ineo 454e
 • Develop ineo 4700P
 • Develop ineo 4750
 • Develop ineo 554e
 • Develop ineo 654e
 • Develop ineo 754e
 • Develop ineo+ 224e
 • Develop ineo+ 284e
 • Develop ineo+ 308
 • Develop ineo+ 3100P
 • Develop ineo+ 3110
 • Develop ineo+ 3350
 • Develop ineo+ 364e
 • Develop ineo+ 368
 • Develop ineo+ 3850
 • Develop ineo+ 3850FS
 • Develop ineo+ 454e
 • Develop ineo+ 554e
 • Develop ineo+ 654e
 • Develop ineo+ 754e

Epson

 • Epson Artisan 730
 • Epson Artisan 837
 • Epson EP-10VA
 • Epson EP-306
 • Epson EP-706A
 • Epson EP-707A
 • Epson EP-775A
 • Epson EP-775AW
 • Epson EP-776A
 • Epson EP-777A
 • Epson EP-804A
 • Epson EP-804AR
 • Epson EP-804AW
 • Epson EP-805A
 • Epson EP-805AR
 • Epson EP-805AW
 • Epson EP-806AB
 • Epson EP-806AR
 • Epson EP-806AW
 • Epson EP-807A
 • Epson EP-808AB
 • Epson EP-808AR
 • Epson EP-808AW
 • Epson EP-904A
 • Epson EP-904F
 • Epson EP-905A
 • Epson EP-905F
 • Epson EP-906F
 • Epson EP-907F
 • Epson EP-976A3
 • Epson EP-977A3
 • Epson EP-978A3
 • Epson ET-2550
 • Epson ET-4500
 • Epson ET-4550
 • Epson L455
 • Epson L456
 • Epson L565
 • Epson L566
 • Epson L655
 • Epson ME OFFICE 940FW
 • Epson ME-401
 • Epson PF-70
 • Epson PF-81
 • Epson PX-1600F
 • Epson PX-1700F
 • Epson PX-435A
 • Epson PX-436A
 • Epson PX-437A
 • Epson PX-504A
 • Epson PX-535F
 • Epson PX-605F
 • Epson PX-675F
 • Epson PX-B700
 • Epson PX-B750F
 • Epson PX-M350F
 • Epson PX-M5040F
 • Epson PX-M5041F
 • Epson PX-M650A
 • Epson PX-M650F
 • Epson PX-M7050B
 • Epson PX-M7050F
 • Epson PX-M7050FP
 • Epson PX-M7050FX
 • Epson PX-M740F
 • Epson PX-M741F
 • Epson PX-M840F
 • Epson PX-M840FX
 • Epson PX-S05B
 • Epson PX-S05W
 • Epson PX-S350
 • Epson PX-S5040
 • Epson PX-S7050
 • Epson PX-S7050B
 • Epson PX-S7050PS
 • Epson PX-S740
 • Epson PX-S840
 • Epson PX-S840X
 • Epson Stylus NX430
 • Epson Stylus NX530
 • Epson Stylus NX635
 • Epson Stylus Office BX535WD
 • Epson Stylus Office BX630FW
 • Epson Stylus Office BX635FWD
 • Epson Stylus Office BX935FWD
 • Epson Stylus Photo PX730WD
 • Epson Stylus Photo PX830FWD
 • Epson Stylus Photo TX730WD
 • Epson Stylus SX440W
 • Epson Stylus SX445W
 • Epson Stylus SX535WD
 • Epson Stylus TX435W
 • Epson SureColor P600
 • Epson SureColor P607
 • Epson SureColor P608
 • Epson SureColor P800
 • Epson SureColor PX3V
 • Epson SureColor PX5V2
 • Epson WF-2530
 • Epson WF-2531
 • Epson WF-2532
 • Epson WF-2538
 • Epson WF-2540
 • Epson WF-2541
 • Epson WF-2548
 • Epson WF-2651
 • Epson WF-2660
 • Epson WF-2661
 • Epson WF-3520
 • Epson WF-3521
 • Epson WF-3530
 • Epson WF-3531
 • Epson WF-3540
 • Epson WF-3541
 • Epson WF-3620
 • Epson WF-3621
 • Epson WF-3640
 • Epson WF-3641
 • Epson WF-4630
 • Epson WF-4640
 • Epson WF-5110
 • Epson WF-5111
 • Epson WF-5113
 • Epson WF-5190
 • Epson WF-5191
 • Epson WF-5620
 • Epson WF-5621
 • Epson WF-5623
 • Epson WF-5690
 • Epson WF-7110
 • Epson WF-7111
 • Epson WF-7510
 • Epson WF-7511
 • Epson WF-7515
 • Epson WF-7520
 • Epson WF-7521
 • Epson WF-7525
 • Epson WF-7610
 • Epson WF-7611
 • Epson WF-7620
 • Epson WF-7621
 • Epson WF-8010
 • Epson WF-8090
 • Epson WF-8093
 • Epson WF-8510
 • Epson WF-8590
 • Epson WF-8591
 • Epson WF-8593
 • Epson WF-M5190
 • Epson WF-M5191
 • Epson WF-M5690
 • Epson WF-R4640
 • Epson WF-R5190
 • Epson WF-R5690
 • Epson WF-R5691
 • Epson WF-R8590
 • Epson WF-R8591
 • Epson WF-R8593
 • Epson WorkForce 100
 • Epson WorkForce 2630
 • Epson WorkForce 2631
 • Epson WorkForce 545
 • Epson WorkForce 645
 • Epson WorkForce 6530
 • Epson WorkForce 845
 • Epson WorkForce2650
 • Epson WP-4010
 • Epson WP-4011
 • Epson WP-4015
 • Epson WP-4020
 • Epson WP-4022
 • Epson WP-4023
 • Epson WP-4025
 • Epson WP-4090
 • Epson WP-4091
 • Epson WP-4092
 • Epson WP-4095
 • Epson WP-4511
 • Epson WP-4515
 • Epson WP-4520
 • Epson WP-4521
 • Epson WP-4525
 • Epson WP-4530
 • Epson WP-4531
 • Epson WP-4532
 • Epson WP-4533
 • Epson WP-4535
 • Epson WP-4540
 • Epson WP-4545
 • Epson WP-4590
 • Epson WP-4592
 • Epson WP-4595
 • Epson XP-200
 • Epson XP-205
 • Epson XP-207
 • Epson XP-215
 • Epson XP-300
 • Epson XP-302
 • Epson XP-303
 • Epson XP-305
 • Epson XP-306
 • Epson XP-310
 • Epson XP-312
 • Epson XP-313
 • Epson XP-315
 • Epson XP-320
 • Epson XP-322
 • Epson XP-323
 • Epson XP-324
 • Epson XP-325
 • Epson XP-332
 • Epson XP-335
 • Epson XP-400
 • Epson XP-401
 • Epson XP-402
 • Epson XP-405
 • Epson XP-406
 • Epson XP-410
 • Epson XP-411
 • Epson XP-412
 • Epson XP-413
 • Epson XP-415
 • Epson XP-420
 • Epson XP-422
 • Epson XP-423
 • Epson XP-424
 • Epson XP-425
 • Epson XP-432
 • Epson XP-510
 • Epson XP-520
 • Epson XP-530
 • Epson XP-55
 • Epson XP-600
 • Epson XP-601
 • Epson XP-605
 • Epson XP-610
 • Epson XP-615
 • Epson XP-620
 • Epson XP-621
 • Epson XP-625
 • Epson XP-630
 • Epson XP-635
 • Epson XP-700
 • Epson XP-701
 • Epson XP-702
 • Epson XP-710
 • Epson XP-720
 • Epson XP-721
 • Epson XP-750
 • Epson XP-760
 • Epson XP-800
 • Epson XP-801
 • Epson XP-802
 • Epson XP-810
 • Epson XP-820
 • Epson XP-821
 • Epson XP-830
 • Epson XP-850
 • Epson XP-860
 • Epson XP-950
 • Epson XP-960

Fuji Xerox

 • Fuji Xerox ApeosPort-V 3065/3060/2060
 • Fuji Xerox ApeosPort-V 4020
 • Fuji Xerox ApeosPort-V 5070/4070/3070
 • Fuji Xerox ApeosPort-V 7080/6080/5080
 • Fuji Xerox ApeosPort-V C3320
 • Fuji Xerox ApeosPort-V C7775 /C6675 /C5575 /C4475 /C3375 /C3373 /C2275 Type 2 model
 • Fuji Xerox ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C2276
 • Fuji Xerox ApeosPort-V C7780 /C6680 /C5580 Type 2 model
 • Fuji Xerox ApeosPort-V C7785/C6685/C5585
 • Fuji Xerox DocuCentre-V 3065/3060/2060/1060
 • Fuji Xerox DocuCentre-V 5070/4070/3070
 • Fuji Xerox DocuCentre-V 7080/6080/5080
 • Fuji Xerox DocuCentre-V C2265/C2263
 • Fuji Xerox DocuCentre-V C7775 /C6675 /C5575 /C4475 /C3375 /C3373 /C2275 Type 2 model
 • Fuji Xerox DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C2276
 • Fuji Xerox DocuCentre-V C7780 /C6680 /C5580 Type 2 model
 • Fuji Xerox DocuCentre-V C7785/C6685/C5585
 • Fuji Xerox DocuPrint
 • Fuji Xerox DocuPrint 5100 d/5105 d
 • Fuji Xerox DocuPrint CM405 df
 • Fuji Xerox DocuPrint CM415 AP
 • Fuji Xerox DocuPrint CP405 d
 • Fuji Xerox DocuPrint M225 dw
 • Fuji Xerox DocuPrint M225 z
 • Fuji Xerox DocuPrint M260z
 • Fuji Xerox DocuPrint M265 z
 • Fuji Xerox DocuPrint M268 dw
 • Fuji Xerox DocuPrint M268 z
 • Fuji Xerox DocuPrint M455 df
 • Fuji Xerox DocuPrint M465 AP
 • Fuji Xerox DocuPrint P225 d
 • Fuji Xerox DocuPrint P260dw
 • Fuji Xerox DocuPrint P265 dw
 • Fuji Xerox DocuPrint P268 d
 • Fuji Xerox DocuPrint P268 dw

Gestetner

 • Gestetner DSc1020
 • Gestetner DSc1025
 • Gestetner DSc1030
 • Gestetner DSc1045
 • Gestetner DSc1060
 • Gestetner DSc530
 • Gestetner DSc930
 • Gestetner DSc950
 • Gestetner MP 301
 • Gestetner MP 4002
 • Gestetner MP 5002
 • Gestetner MP 6002
 • Gestetner MP 7502
 • Gestetner MP 9002
 • Gestetner MP C2003
 • Gestetner MP C2503
 • Gestetner MP C3002
 • Gestetner MP C3003
 • Gestetner MP C305
 • Gestetner MP C3502
 • Gestetner MP C3503
 • Gestetner MP C401
 • Gestetner MP C401SR
 • Gestetner MP C4502
 • Gestetner MP C4502A
 • Gestetner MP C4503
 • Gestetner MP C5502
 • Gestetner MP C5502A
 • Gestetner MP C5503
 • Gestetner MP C6003
 • Gestetner MP C6502
 • Gestetner MP C8002

HP

 • HP Color LaserJet Enterprise -Flow M850z
 • HP Color LaserJet Enterprise -Flow M850z+
 • HP Color LaserJet Enterprise -Flow MFP M855dn
 • HP Color LaserJet Enterprise -Flow MFP M855x+
 • HP Color LaserJet Enterprise -Flow MFP M855xh
 • HP Color LaserJet Enterprise M750dn
 • HP Color LaserJet Enterprise M750n
 • HP Color LaserJet Enterprise M750xh
 • HP Color LaserJet MFP M557dn
 • HP Color LaserJet MFP M557dnm
 • HP Color LaserJet MFP M557f
 • HP Color LaserJet MFP M557z
 • HP Color LaserJet MFP M557zm
 • HP Color LaserJet Pro M252c1
 • HP Color LaserJet Pro M252c10
 • HP Color LaserJet Pro M252c2
 • HP Color LaserJet Pro M252c3
 • HP Color LaserJet Pro M252c4
 • HP Color LaserJet Pro M252c5
 • HP Color LaserJet Pro M252c6
 • HP Color LaserJet Pro M252c7
 • HP Color LaserJet Pro M252c8
 • HP Color LaserJet Pro M252c9
 • HP Color LaserJet Pro M252dw
 • HP Color LaserJet Pro M252n
 • HP Color LaserJet Pro MFP M177
 • HP Color LaserJet Pro MFP M277c1
 • HP Color LaserJet Pro MFP M277c10
 • HP Color LaserJet Pro MFP M277c2
 • HP Color LaserJet Pro MFP M277c3
 • HP Color LaserJet Pro MFP M277c4
 • HP Color LaserJet Pro MFP M277c5
 • HP Color LaserJet Pro MFP M277c6
 • HP Color LaserJet Pro MFP M277c7
 • HP Color LaserJet Pro MFP M277c8
 • HP Color LaserJet Pro MFP M277c9
 • HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
 • HP Color LaserJet Pro MFP M277n
 • HP Color LaserJet Pro MFP M476dn
 • HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
 • HP Color LaserJet Pro MFP M476nw
 • HP Designjet T120
 • HP Designjet T1500 36-in ePrinter
 • HP Designjet T1500 36-in PostScript ePrinter
 • HP Designjet T2500 36-in eMultifunction
 • HP Designjet T2500 36-in PostScript eMultifunction
 • HP Designjet T520 24in
 • HP Designjet T520 36in
 • HP Designjet T920 36-in ePrinter
 • HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter
 • HP Deskjet 2540 All-in-One
 • HP Deskjet 3510 e-All-in-One
 • HP Deskjet 3511 e-All-in-One
 • HP Deskjet 3512 e-All-in-One
 • HP Deskjet 3520 e-All-in-One Printer
 • HP Deskjet 3521 e-All-in-One Printer
 • HP Deskjet 3522 e-All-in-One Printer
 • HP Deskjet 3524 e-All-in-One Printer
 • HP Deskjet 3526 e-All-in-One Printer
 • HP DeskJet 3630 All-in-One Printer
 • HP Deskjet Ink Advantage 2540
 • HP Deskjet Ink Advantage 3540 e-All-in-One Printer series
 • HP DeskJet Ink Advantage 3630 All-in-One Printer
 • HP Deskjet Ink Advantage 3830 e-All-in-One Printer
 • HP Deskjet Ink Advantage 4510 e-All-in-One Printer series
 • HP DeskJet Ink Advantage 4530 All-in-One Printer
 • HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-One Printer series
 • HP DeskJet Ink Advantage 4670 All-in-One Printer
 • HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One Printer
 • HP DeskJet Ink Advantage 5575 All-in-One Printer
 • HP DeskJet Ink Advantage 5640 All-in-One Printer
 • HP Deskjet Ink Advantage 6525 e-All-in-One Printer
 • HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4720 All-in-One Printer
 • HP Deskjet InkAdvantage 3510
 • HP Deskjet InkAdvantage 3515
 • HP Deskjet InkAdvantage 3516
 • HP Enterprise MFP flow M830z
 • HP Envy 120 e-All-in-One
 • HP Envy 121 e-All-in-One
 • HP ENVY 4500 e-All-in-One Printer Series
 • HP ENVY 4510 All-in-One Printer
 • HP ENVY 4520 All-in-One Printer
 • HP ENVY 5530 e-All-in-One Printer series
 • HP ENVY 5540 All-in-One Printer
 • HP ENVY 5640 e-All-in-One Printer series
 • HP ENVY 5660 e-All-in-One Printer series
 • HP ENVY 7640 e-All-in-One Printer series
 • HP ENVY 8000 e-All-in-One Printer series
 • HP ePrint Enterprise
 • HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn
 • HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575f
 • HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn
 • HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f
 • HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn
 • HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f
 • HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z
 • HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z+
 • HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn
 • HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725f
 • HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z
 • HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+
 • HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn
 • HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712n
 • HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712xh
 • HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c
 • HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c
 • HP LaserJet Enterprise flow MFP M527z
 • HP LaserJet Enterprise flow MFP M527zm
 • HP LaserJet Enterprise M506dn
 • HP LaserJet Enterprise M506n
 • HP LaserJet Enterprise M506x
 • HP LaserJet Enterprise M806dn
 • HP LaserJet Enterprise M806x
 • HP LaserJet Enterprise MFP M527dn
 • HP LaserJet Enterprise MFP M527dnm
 • HP LaserJet Enterprise MFP M527f
 • HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276n
 • HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276nw
 • HP LaserJet Pro 400 M401dn
 • HP LaserJet Pro 400 M401dne
 • HP LaserJet Pro 400 M401dw
 • HP LaserJet Pro 400 M401n
 • HP Laserjet Pro 400 MFP M425dn
 • HP Laserjet Pro 400 MFP M425dw
 • HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dn
 • HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dw
 • HP LaserJet Pro color M251n
 • HP LaserJet Pro color M251nw
 • HP LaserJet Pro M701n
 • HP LaserJet Pro M706n
 • HP LaserJet Pro MFP M127-M128
 • HP LaserJet Pro MFP M435nw
 • HP LaserJet Pro MFP M521dn
 • HP LaserJet Pro MFP M521dw
 • HP NFC/Wireless 1200w – Mobile Print Accessory
 • HP Officejet 3830 e-All-in-One Printer
 • HP Officejet 4630 e-All-in-One Printer series
 • HP OfficeJet 4650 All-in-One Printer
 • HP Officejet 5740 e-All-in-One Printer series
 • HP Officejet 6220 ePrinter
 • HP Officejet 7110 Wide Format ePrinter
 • HP Officejet 7510 Wide Format e-All-in-One
 • HP Officejet 7610 Wide Format e-All-in-One
 • HP Officejet 7612 Wide Format e-All-in-One
 • HP Officejet 8040 e-All-in-One Printer series
 • HP Officejet Pro 251dw Printer
 • HP Officejet Pro 276dw MFP
 • HP Officejet Pro 3610 Black and White e-All-in-One
 • HP Officejet Pro 3620 Black and White e-All-in-One
 • HP Officejet Pro 6230 ePrinter
 • HP Officejet Pro 6830 e-All-in-one
 • HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One
 • HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One
 • HP Officejet Pro 8630 e-All-in-One
 • HP Officejet Pro 8640 e-All-in-One
 • HP Officejet Pro 8650 e-All-in-One
 • HP Officejet Pro 8660 e-All-in-One
 • HP Officejet Pro X451 dn
 • HP Officejet Pro X451 dw
 • HP Officejet Pro X476 dn
 • HP Officejet Pro X476 dw
 • HP Officejet Pro X551 dw
 • HP OfficeJet Pro X576 dw
 • HP Photosmart 5520 e-All-in-One Printer
 • HP Photosmart 5521 e-All-in-One Printer
 • HP Photosmart 5522 e-All-in-One Printer
 • HP Photosmart 5524 e-All-in-One Printer
 • HP Photosmart 5525 e-All-in-One Printer
 • HP Photosmart 6520
 • HP Photosmart 6521 e-All-in-One Printer
 • HP Photosmart 6525 e-All-in-One Printer
 • HP Photosmart 7520 e-All-in-One Printer
 • HP Photosmart 7525 e-All-in-One Printer

infotec

 • infotec MP 301
 • infotec MP 4002
 • infotec MP 5002
 • infotec MP 6002
 • infotec MP 7502
 • infotec MP 9002
 • infotec MP C2003
 • infotec MP C2003Z
 • infotec MP C2503
 • infotec MP C2503Z
 • infotec MP C3002
 • infotec MP C3003
 • infotec MP C305
 • infotec MP C3502
 • infotec MP C3503
 • infotec MP C401
 • infotec MP C401SR
 • infotec MP C4502
 • infotec MP C4502A
 • infotec MP C4503
 • infotec MP C5502
 • infotec MP C5502A
 • infotec MP C5503
 • infotec MP C6003
 • infotec MP C6502
 • infotec MP C8002

KODAK VERITÉ

 • KODAK VERITÉ 55

Konica Minolta

 • Konica Minolta bizhub 122DN
 • Konica Minolta bizhub 128DN
 • Konica Minolta bizhub 136DN
 • Konica Minolta bizhub 224e
 • Konica Minolta bizhub 227
 • Konica Minolta bizhub 284e
 • Konica Minolta bizhub 287
 • Konica Minolta bizhub 3300P
 • Konica Minolta bizhub 3320
 • Konica Minolta bizhub 364e
 • Konica Minolta bizhub 367
 • Konica Minolta bizhub 4000P
 • Konica Minolta bizhub 4020
 • Konica Minolta bizhub 4050
 • Konica Minolta bizhub 454e
 • Konica Minolta bizhub 4700P
 • Konica Minolta bizhub 4750
 • Konica Minolta bizhub 554e
 • Konica Minolta bizhub 654e
 • Konica Minolta bizhub 7528
 • Konica Minolta bizhub 754e
 • Konica Minolta bizhub C022DN
 • Konica Minolta bizhub C028DN
 • Konica Minolta bizhub C036DN
 • Konica Minolta bizhub C224e
 • Konica Minolta bizhub C230DN
 • Konica Minolta bizhub C236DN
 • Konica Minolta bizhub C284e
 • Konica Minolta bizhub C308
 • Konica Minolta bizhub C3100P
 • Konica Minolta bizhub C3110
 • Konica Minolta bizhub C3350
 • Konica Minolta bizhub C364e
 • Konica Minolta bizhub C368
 • Konica Minolta bizhub C3850
 • Konica Minolta bizhub C3850FS
 • Konica Minolta bizhub C454e
 • Konica Minolta bizhub C554e
 • Konica Minolta bizhub C654e
 • Konica Minolta bizhub C754e
 • Konica Minolta bizhub C7822e
 • Konica Minolta bizhub C7828e
 • Konica Minolta bizhub C7930

Kyocera

 • Kyocera CS 2551ci
 • Kyocera CS 3010i
 • Kyocera CS 3051ci
 • Kyocera CS 3501i
 • Kyocera CS 3510i
 • Kyocera CS 3551ci
 • Kyocera CS 4501i
 • Kyocera CS 4551ci
 • Kyocera CS 5501i
 • Kyocera CS 5551ci
 • Kyocera CS 6501i
 • Kyocera CS 6551ci
 • Kyocera CS 7551ci
 • Kyocera CS 8001i
 • Kyocera ECOSYS FS-2100DN
 • Kyocera ECOSYS FS-4100DN
 • Kyocera ECOSYS FS-4200DN
 • Kyocera ECOSYS FS-4300DN
 • Kyocera ECOSYS LS-2100DN
 • Kyocera ECOSYS LS-4100DN
 • Kyocera ECOSYS LS-4200DN
 • Kyocera ECOSYS LS-4300DN
 • Kyocera ECOSYS M2030dn
 • Kyocera ECOSYS M2030dn/PN
 • Kyocera ECOSYS M2035dn
 • Kyocera ECOSYS M2035dn/L
 • Kyocera ECOSYS M2530dn
 • Kyocera ECOSYS M2535dn
 • Kyocera ECOSYS M2535dn/L
 • Kyocera ECOSYS M3040dn
 • Kyocera ECOSYS M3040idn
 • Kyocera ECOSYS M3540dn
 • Kyocera ECOSYS M3540idn
 • Kyocera ECOSYS M3550idn
 • Kyocera ECOSYS M3560idn
 • Kyocera ECOSYS M6026cdn
 • Kyocera ECOSYS M6026cidn
 • Kyocera ECOSYS M6030cdn
 • Kyocera ECOSYS M6035cidn
 • Kyocera ECOSYS M6526cdn
 • Kyocera ECOSYS M6526cidn
 • Kyocera ECOSYS M6530cdn
 • Kyocera ECOSYS M6535cidn
 • Kyocera ECOSYS P2135dn
 • Kyocera ECOSYS P4040dn
 • Kyocera ECOSYS P6021cdn
 • Kyocera ECOSYS P6026cdn
 • Kyocera ECOSYS P6030cdn
 • Kyocera ECOSYS P6035cdn
 • Kyocera ECOSYS P6130cdn
 • Kyocera ECOSYS P7035cdn
 • Kyocera TASKalfa 2551ci
 • Kyocera TASKalfa 266ci
 • Kyocera TASKalfa 3010i
 • Kyocera TASKalfa 3051ci
 • Kyocera TASKalfa 3501i
 • Kyocera TASKalfa 3510i
 • Kyocera TASKalfa 3551ci
 • Kyocera TASKalfa 4501i
 • Kyocera TASKalfa 4551ci
 • Kyocera TASKalfa 5501i
 • Kyocera TASKalfa 5551ci
 • Kyocera TASKalfa 6501i
 • Kyocera TASKalfa 6551ci
 • Kyocera TASKalfa 7551ci
 • Kyocera TASKalfa 8001i

LANIER

 • LANIER MP 301
 • LANIER MP 4002
 • LANIER MP 5002
 • LANIER MP 6002
 • LANIER MP 7502
 • LANIER MP 9002
 • LANIER MP C2003
 • LANIER MP C2503
 • LANIER MP C3002
 • LANIER MP C3003
 • LANIER MP C305
 • LANIER MP C3502
 • LANIER MP C3503
 • LANIER MP C401
 • LANIER MP C401SR
 • LANIER MP C4502
 • LANIER MP C4502A
 • LANIER MP C4503
 • LANIER MP C5502
 • LANIER MP C5502A
 • LANIER MP C5503
 • LANIER MP C6003
 • LANIER MP C6502
 • LANIER MP C8002
 • LANIER SP C730DN
 • LANIER SP C830DN
 • LANIER SP C831DN

Lenovo

 • Lenovo LJ2655DN
 • Lenovo LJ3700DN
 • Lenovo LJ3800DN
 • Lenovo LJ3800DW
 • Lenovo M7455DNF
 • Lenovo M7615DNA
 • Lenovo M7675DXF
 • Lenovo M8600DN
 • Lenovo M8600DNF

Lexmark

 • Lexmark C2132
 • Lexmark C734
 • Lexmark C736
 • Lexmark C746n
 • Lexmark C748e
 • Lexmark C792
 • Lexmark C925
 • Lexmark C950
 • Lexmark CS310dn
 • Lexmark CS310n
 • Lexmark CS410dn
 • Lexmark CS410n
 • Lexmark CS510de
 • Lexmark CX310n
 • Lexmark CX410de
 • Lexmark CX410dte
 • Lexmark CX410e
 • Lexmark CX510de
 • Lexmark CX510dhe
 • Lexmark CX510dthe
 • Lexmark E460
 • Lexmark E462
 • Lexmark M1140
 • Lexmark M1145
 • Lexmark M3150
 • Lexmark M5155
 • Lexmark M5163
 • Lexmark M5170
 • Lexmark MS310d
 • Lexmark MS310dn
 • Lexmark MS312dn
 • Lexmark MS315dn
 • Lexmark MS410d
 • Lexmark MS410dn
 • Lexmark MS415dn
 • Lexmark MS510dn
 • Lexmark MS610de
 • Lexmark MS610dn
 • Lexmark MS710dn
 • Lexmark MS711dn
 • Lexmark MS810de
 • Lexmark MS810dn
 • Lexmark MS810n
 • Lexmark MS811dn
 • Lexmark MS811n
 • Lexmark MS812de
 • Lexmark MS812dn
 • Lexmark MS911de
 • Lexmark MX310dn
 • Lexmark MX410de
 • Lexmark MX510de
 • Lexmark MX511de
 • Lexmark MX611de
 • Lexmark MX611dhe
 • Lexmark MX710de
 • Lexmark MX711de
 • Lexmark MX711dhe
 • Lexmark MX810de
 • Lexmark MX811de
 • Lexmark MX812de
 • Lexmark MX910de
 • Lexmark MX911dte
 • Lexmark MX912dxe
 • Lexmark OfficeEdge Pro4000
 • Lexmark OfficeEdge Pro4000c
 • Lexmark OfficeEdge Pro5500
 • Lexmark OfficeEdge Pro5500t
 • Lexmark Print Management
 • Lexmark Pro715
 • Lexmark Pro915
 • Lexmark S315
 • Lexmark S415
 • Lexmark S515
 • Lexmark T650
 • Lexmark T652
 • Lexmark T654
 • Lexmark W850
 • Lexmark X463
 • Lexmark X464
 • Lexmark X466
 • Lexmark X548
 • Lexmark X652
 • Lexmark X654
 • Lexmark X656
 • Lexmark X658
 • Lexmark X734
 • Lexmark X736
 • Lexmark X738
 • Lexmark X746de
 • Lexmark X748de
 • Lexmark X792
 • Lexmark X860
 • Lexmark X862
 • Lexmark X864
 • Lexmark X925
 • Lexmark X950
 • Lexmark X952
 • Lexmark X954
 • Lexmark XC2132
 • Lexmark XM1140
 • Lexmark XM1145
 • Lexmark XM3150
 • Lexmark XM5163
 • Lexmark XM5170
 • Lexmark XM7155
 • Lexmark XM7163
 • Lexmark XM7170
 • Lexmark XS658
 • Lexmark XS795dte
 • Lexmark XS798dte

NEC

 • NEC MultiWriter 200F
 • NEC MultiWriter 5140
 • NEC MultiWriter 5150

NRG

 • NRG MP 301
 • NRG MP 4002
 • NRG MP 5002
 • NRG MP 6002
 • NRG MP 7502
 • NRG MP 9002
 • NRG MP C2003
 • NRG MP C2003Z
 • NRG MP C2503
 • NRG MP C2503Z
 • NRG MP C3002
 • NRG MP C3003
 • NRG MP C305
 • NRG MP C3502
 • NRG MP C3503
 • NRG MP C401
 • NRG MP C401SR
 • NRG MP C4502
 • NRG MP C4502A
 • NRG MP C4503
 • NRG MP C5502
 • NRG MP C5502A
 • NRG MP C5503
 • NRG MP C6003
 • NRG MP C6502
 • NRG MP C8002
 • NRG SP C730DN
 • NRG SP C830DN
 • NRG SP C831DN

NTT

 • NTT OFISTAR T2000C
 • NTT OFISTAR T2500C
 • NTT OFISTAR T3500C
 • NTT OFISTAR T4500C
 • NTT OFISTAR X4510C/X3510C/X2510C
 • NTT OFISTAR X6000C

Oki Data

 • Oki Data B710dn
 • Oki Data B710n
 • Oki Data B720dn
 • Oki Data B720n
 • Oki Data B721dn
 • Oki Data B730dn
 • Oki Data B730n
 • Oki Data B731dn
 • Oki Data ES3452 MFP
 • Oki Data ES4172LP MFP
 • Oki Data ES4191
 • Oki Data ES4191-MULTI
 • Oki Data ES4192dn
 • Oki Data ES5162dn
 • Oki Data ES5162dnw
 • Oki Data ES5162LP MFP
 • Oki Data ES5462 MFP
 • Oki Data ES5462dw MFP
 • Oki Data ES7131
 • Oki Data ES7170dfn MFP
 • Oki Data ES7170dn MFP
 • Oki Data ES7470dfnMFP
 • Oki Data ES7470dnMFP
 • Oki Data ES7480dfnMFP
 • Oki Data ES7480dn
 • Oki Data ES7480dnf
 • Oki Data ES7480dnMFP
 • Oki Data ES8453
 • Oki Data ES8463
 • Oki Data ES8473
 • Oki Data ES8483
 • Oki Data MB451
 • Oki Data MB451w
 • Oki Data MB471
 • Oki Data MB471-W
 • Oki Data MB472dn
 • Oki Data MB472dnw
 • Oki Data MB491
 • Oki Data MB491+LP
 • Oki Data MB492dn
 • Oki Data MB562dn
 • Oki Data MB562dnw
 • Oki Data MB760
 • Oki Data MB760dnfax
 • Oki Data MB770
 • Oki Data MB770dfnfax
 • Oki Data MB770dn
 • Oki Data MB770dnfax
 • Oki Data MB770f
 • Oki Data MC332dn
 • Oki Data MC342dn
 • Oki Data MC342dw
 • Oki Data MC352
 • Oki Data MC362
 • Oki Data MC362dw
 • Oki Data MC562
 • Oki Data MC562dw
 • Oki Data MC760dn
 • Oki Data MC760dnfax
 • Oki Data MC770
 • Oki Data MC770dnfax
 • Oki Data MC780
 • Oki Data MC780dfnfax
 • Oki Data MC780dn
 • Oki Data MC780dnf
 • Oki Data MC780f
 • Oki Data MC853
 • Oki Data MC863
 • Oki Data MC873
 • Oki Data MC883
 • Oki Data MPS2731mc
 • Oki Data MPS3537mc
 • Oki Data MPS4200mb
 • Oki Data MPS4242mc
 • Oki Data MPS4242mcf
 • Oki Data MPS4700mb
 • Oki Data MPS5501b
 • Oki Data MPS5502mb
 • Oki Data MPS5502mbf
 • Oki Data NTT OFISTAR O260C

Olivetti

 • Olivetti d-Color MF 3100
 • Olivetti d-Color MF 3300
 • Olivetti d-Color MF 3800
 • Olivetti d-Color MF222 plus
 • Olivetti d-Color MF282 plus
 • Olivetti d-Color MF304
 • Olivetti d-Color MF362 plus
 • Olivetti d-Color MF364
 • Olivetti d-Color MF452 plus
 • Olivetti d-Color MF552 plus
 • Olivetti d-Color MF652 plus
 • Olivetti d-Color MF752 plus
 • Olivetti d-Color P3100
 • Olivetti d-COLORMF2552 plus
 • Olivetti d-COLORMF2613 plus
 • Olivetti d-COLORMF2613en
 • Olivetti d-COLORMF2614 plus
 • Olivetti d-COLORMF2614en
 • Olivetti d-COLORP2121
 • Olivetti d-COLORP2126
 • Olivetti d-COPIA3013MF
 • Olivetti d-COPIA3013MF plus
 • Olivetti d-COPIA3014MF
 • Olivetti d-COPIA3500MF plus
 • Olivetti d-COPIA3513MF
 • Olivetti d-COPIA3514MF
 • Olivetti d-COPIA4003MF
 • Olivetti d-COPIA4003MF plus
 • Olivetti d-COPIA4004MF
 • Olivetti d-COPIA4004MF plus
 • Olivetti d-COPIA4500MF plus
 • Olivetti d-COPIA5004MF
 • Olivetti d-COPIA5500MF plus
 • Olivetti d-COPIA6004MF
 • Olivetti d-COPIA6500MF plus
 • Olivetti d-COPIA8000MF plus
 • Olivetti PG L2140
 • Olivetti PG L2145
 • Olivetti PG L2150
 • Olivetti PG L2435

RICOH

 • RICOH Aficio MP 301
 • RICOH Aficio MP 4002
 • RICOH Aficio MP 5002
 • RICOH Aficio MP 6002
 • RICOH Aficio MP 7502
 • RICOH Aficio MP 9002
 • RICOH Aficio MP C3002
 • RICOH Aficio MP C305
 • RICOH Aficio MP C3502
 • RICOH Aficio MP C4502
 • RICOH Aficio MP C4502A
 • RICOH Aficio MP C5502
 • RICOH Aficio MP C5502A
 • RICOH Aficio SP C730DN
 • RICOH Aficio SP C830DN
 • RICOH Aficio SP C831DN
 • RICOH imagio MP 4002
 • RICOH imagio MP 5002
 • RICOH imagio MP 6002
 • RICOH imagio MP 7502
 • RICOH imagio MP 9002
 • RICOH imagio MP 9002T
 • RICOH imagio MP C2802
 • RICOH imagio MP C3302
 • RICOH imagio MP C4002
 • RICOH imagio MP C4002A
 • RICOH imagio MP C5002
 • RICOH imagio MP C5002A
 • RICOH imagio MP W4001
 • RICOH IPSiO SP C730
 • RICOH IPSiO SP C730L
 • RICOH IPSiO SP C730M
 • RICOH IPSiO SP C731
 • RICOH IPSiO SP C731M
 • RICOH IPSiO SP C830
 • RICOH IPSiO SP C830M
 • RICOH IPSiO SP C831
 • RICOH IPSiO SP C831M
 • RICOH MP C1803 JPN
 • RICOH MP C2003
 • RICOH MP C2003Z
 • RICOH MP C2503
 • RICOH MP C2503 JPN
 • RICOH MP C2503Z
 • RICOH MP C2503Z JPN
 • RICOH MP C3003
 • RICOH MP C3003 JPN
 • RICOH MP C3003Z JPN
 • RICOH MP C305 JPN
 • RICOH MP C3503
 • RICOH MP C3503 JPN
 • RICOH MP C3503Z JPN
 • RICOH MP C401
 • RICOH MP C401SR
 • RICOH MP C4503
 • RICOH MP C4503 JPN
 • RICOH MP C4503A JPN
 • RICOH MP C4503AZ JPN
 • RICOH MP C4503Z JPN
 • RICOH MP C5503
 • RICOH MP C5503 JPN
 • RICOH MP C5503A JPN
 • RICOH MP C5503AZ JPN
 • RICOH MP C5503Z JPN
 • RICOH MP C6003
 • RICOH MP C6003 JPN
 • RICOH MP C6003Z JPN
 • RICOH MP C6502
 • RICOH MP C6502 JPN
 • RICOH MP C8002
 • RICOH MP C8002 JPN
 • RICOH SP 4500 JPN
 • RICOH SP 4510 JPN
 • RICOH SP 6410 JPN
 • RICOH SP 6420 JPN
 • RICOH SP 6420M JPN
 • RICOH SP 6430 JPN
 • RICOH SP 6430M JPN
 • RICOH SP 6440 JPN
 • RICOH SP 6440M JPN
 • RICOH SP 6450 JPN

RISO

 • RISO LP2100DN

Samsung

 • Samsung CLP-415N
 • Samsung CLP-415NK
 • Samsung CLP-415NW
 • Samsung CLX-3303FW
 • Samsung CLX-3305FN
 • Samsung CLX-3305FW
 • Samsung CLX-3305W
 • Samsung CLX-3306FN
 • Samsung CLX-3306FW
 • Samsung CLX-3306W
 • Samsung CLX-3307FW
 • Samsung CLX-3307W
 • Samsung CLX-4195FN
 • Samsung CLX-4195FW
 • Samsung CLX-4195N
 • Samsung ML-1865W
 • Samsung ML-1865WK
 • Samsung ML-1866W
 • Samsung ML-2950DW
 • Samsung ML-2950ND
 • Samsung ML-2950NDR
 • Samsung ML-2951ND
 • Samsung ML-2951NDR
 • Samsung ML-2955DW
 • Samsung ML-2955ND
 • Samsung ML-2956DW
 • Samsung ML-2956ND
 • Samsung MultiXPress SL-K3250NR
 • Samsung MultiXPress SL-K3300NR
 • Samsung MultiXPress SL-X3220NR
 • Samsung MultiXPress SL-X3280NR
 • Samsung ProXpress C2620DW
 • Samsung ProXpress C2670FW
 • Samsung ProXpress M3320ND
 • Samsung ProXpress M3325ND
 • Samsung ProXpress M3370FD
 • Samsung ProXpress M3375FD
 • Samsung ProXpress M3820DW
 • Samsung ProXpress M3820ND
 • Samsung ProXpress M3825DW
 • Samsung ProXpress M3825ND
 • Samsung ProXpress M3870FD
 • Samsung ProXpress M3870FW
 • Samsung ProXpress M3875FD
 • Samsung ProXpress M3875FW
 • Samsung ProXpress M4020ND
 • Samsung ProXpress M4020NX
 • Samsung ProXpress M4025ND
 • Samsung ProXpress M4025NX
 • Samsung ProXpress M4030ND
 • Samsung ProXpress M4070FR
 • Samsung ProXpress M4070FW
 • Samsung ProXpress M4070FX
 • Samsung ProXpress M4072FD
 • Samsung ProXpress M4075FR
 • Samsung ProXpress M4075FX
 • Samsung ProXpress M4530ND
 • Samsung ProXpress M4530NX
 • Samsung SCX-3205W
 • Samsung SCX-3205WK
 • Samsung SCX-3206W
 • Samsung SCX-3405FW
 • Samsung SCX-3405HW
 • Samsung SCX-3405W
 • Samsung SCX-3406FW
 • Samsung SCX-3406HW
 • Samsung SCX-3406W
 • Samsung SCX-3407W
 • Samsung SCX-4701ND
 • Samsung SCX-4726FN
 • Samsung SCX-4729FN
 • Samsung SCX-4729FW
 • Samsung SCX-4729HN
 • Samsung SCX-4729HW
 • Samsung SL-C1404W
 • Samsung SL-C1454FW
 • Samsung SL-C1454N
 • Samsung SL-C2680FX
 • Samsung SL-K4250NX
 • Samsung SL-K4250RX
 • Samsung SL-K4300LX
 • Samsung SL-K4300NX
 • Samsung SL-K4350LX
 • Samsung SL-K4350NX
 • Samsung SL-K7400GX
 • Samsung SL-K7500GX
 • Samsung SL-K7600LX
 • Samsung SL-M4080FX
 • Samsung SL-M4370LX
 • Samsung SL-M4373LX
 • Samsung SL-M4580FX
 • Samsung SL-M4583FX
 • Samsung SL-M5370LX
 • Samsung SL-M5373LX
 • Samsung SL-X4220RX
 • Samsung SL-X4250LX
 • Samsung SL-X4300LX
 • Samsung SL-X7400GX
 • Samsung SL-X7500GX
 • Samsung SL-X7600LX
 • Samsung Xpress C1810W
 • Samsung Xpress C1860FW
 • Samsung Xpress C430W
 • Samsung Xpress C460FW
 • Samsung Xpress C460W
 • Samsung Xpress C462FW
 • Samsung Xpress C462W
 • Samsung Xpress C463FW
 • Samsung Xpress C463W
 • Samsung Xpress C480FN
 • Samsung Xpress C480FW
 • Samsung Xpress C480W
 • Samsung Xpress M2022W
 • Samsung Xpress M2026W
 • Samsung Xpress M2070FW
 • Samsung Xpress M2070W
 • Samsung Xpress M2620ND
 • Samsung Xpress M2670FN
 • Samsung Xpress M2670N
 • Samsung Xpress M2675FN
 • Samsung Xpress M2675HN
 • Samsung Xpress M2675N
 • Samsung Xpress M2676N
 • Samsung Xpress M2820DW
 • Samsung Xpress M2820ND
 • Samsung Xpress M2821ND
 • Samsung Xpress M2825DW
 • Samsung Xpress M2825ND
 • Samsung Xpress M2826ND
 • Samsung Xpress M2830DW
 • Samsung Xpress M2835DW
 • Samsung Xpress M2836DW
 • Samsung Xpress M2870FD
 • Samsung Xpress M2870FW
 • Samsung Xpress M2871HN
 • Samsung Xpress M2875DW
 • Samsung Xpress M2875FD
 • Samsung Xpress M2875FW
 • Samsung Xpress M2875HN
 • Samsung Xpress M2875ND
 • Samsung Xpress M2876FD
 • Samsung Xpress M2876HN
 • Samsung Xpress M2876ND
 • Samsung Xpress M2880FW
 • Samsung Xpress M2885FW
 • Samsung Xpress M2886HW

SAVIN

 • SAVIN MP 301
 • SAVIN MP 4002
 • SAVIN MP 5002
 • SAVIN MP 6002
 • SAVIN MP 7502
 • SAVIN MP 9002
 • SAVIN MP C2003
 • SAVIN MP C2503
 • SAVIN MP C3002
 • SAVIN MP C3003
 • SAVIN MP C305
 • SAVIN MP C3502
 • SAVIN MP C3503
 • SAVIN MP C401
 • SAVIN MP C401SR
 • SAVIN MP C4502
 • SAVIN MP C4502A
 • SAVIN MP C4503
 • SAVIN MP C5502
 • SAVIN MP C5502A
 • SAVIN MP C5503
 • SAVIN MP C6003
 • SAVIN MP C6502
 • SAVIN MP C8002
 • SAVIN SP C730DN
 • SAVIN SP C830DN
 • SAVIN SP C831DN

Sharp

 • Sharp MX-2640FN
 • Sharp Mx-2640N
 • Sharp MX-3140FN
 • Sharp MX-3140N
 • Sharp MX-3640FN
 • Sharp MX-3640N
 • Sharp MX-4140FN
 • Sharp MX-4140N
 • Sharp MX-4141FN
 • Sharp MX-4141N
 • Sharp MX-5140FN
 • Sharp MX-5140N
 • Sharp MX-5141FN
 • Sharp MX-5141N

Sindoh

 • Sindoh D410
 • Sindoh D411
 • Sindoh D412
 • Sindoh D415
 • Sindoh D416
 • Sindoh D417
 • Sindoh D700
 • Sindoh D701
 • Sindoh D715
 • Sindoh D716
 • Sindoh MF2041
 • Sindoh MF2101
 • Sindoh MF3091
 • Sindoh N500
 • Sindoh N501
 • Sindoh N502
 • Sindoh N510
 • Sindoh N511
 • Sindoh N512
 • Sindoh N515
 • Sindoh N516
 • Sindoh N517

TA Triumph-Adler/UTAX

 • TA Triumph-Adler/UTAX 2500ci
 • TA Triumph-Adler/UTAX 261ci
 • TA Triumph-Adler/UTAX 3005ci
 • TA Triumph-Adler/UTAX 3060i
 • TA Triumph-Adler/UTAX 3505ci
 • TA Triumph-Adler/UTAX 3555i
 • TA Triumph-Adler/UTAX 3560i
 • TA Triumph-Adler/UTAX 4505ci
 • TA Triumph-Adler/UTAX 4555i
 • TA Triumph-Adler/UTAX 5505ci
 • TA Triumph-Adler/UTAX 5555i
 • TA Triumph-Adler/UTAX 6505ci
 • TA Triumph-Adler/UTAX 6555i
 • TA Triumph-Adler/UTAX 7505ci
 • TA Triumph-Adler/UTAX 8055i
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-3020 MFP
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-3020 MFP PN
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-3025 MFP
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-3520 MFP
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-3521DN
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-3525 MFP
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-4030 MFP
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-4030DN
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-4030i MFP
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-4035 MFP
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-4035i MFP
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-4530DN
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-5030DN
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-5035i MFP
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-6030DN
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-6035i MFP
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-C2160DN
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-C2660 MFP
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-C2660DN
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-C2660i MFP
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-C2665 MFP
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-C2665i MFP
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-C3060 MFP
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-C3060DN
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-C3061DN
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-C3065 MFP
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-C3560DN
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-C3560i MFP
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-C3565i MFP
 • TA Triumph-Adler/UTAX P-C3570DN

Toshiba

 • Toshiba e-STUDIO2050C
 • Toshiba e-STUDIO2051C
 • Toshiba e-STUDIO2055C
 • Toshiba e-STUDIO207
 • Toshiba e-STUDIO2550C
 • Toshiba e-STUDIO2551C
 • Toshiba e-STUDIO2555C
 • Toshiba e-STUDIO257
 • Toshiba e-STUDIO287CS
 • Toshiba e-STUDIO3055C
 • Toshiba e-STUDIO307
 • Toshiba e-STUDIO307LP
 • Toshiba e-STUDIO347CS
 • Toshiba e-STUDIO3555C
 • Toshiba e-STUDIO357
 • Toshiba e-STUDIO407CS
 • Toshiba e-STUDIO4555C
 • Toshiba e-STUDIO457
 • Toshiba e-STUDIO477S
 • Toshiba e-STUDIO5055C
 • Toshiba e-STUDIO507
 • Toshiba e-STUDIO527S
 • Toshiba e-STUDIO5560C
 • Toshiba e-STUDIO557
 • Toshiba e-STUDIO6560C
 • Toshiba e-STUDIO657
 • Toshiba e-STUDIO6570C
 • Toshiba e-STUDIO757
 • Toshiba e-STUDIO857

Xerox

 • Xerox 8700
 • Xerox 8900
 • Xerox 9300
 • Xerox Phaser
 • Xerox PHASER 3020BI
 • Xerox PHASER 3052NI
 • Xerox PHASER 3260DI
 • Xerox PHASER 3260DN
 • Xerox PHASER 3260DNI
 • Xerox Phaser 3610N/DN
 • Xerox PHASER 4622
 • Xerox Phaser 6600N/DN
 • Xerox WC36XX
 • Xerox WC58XX
 • Xerox WC59XX
 • Xerox WC66XX
 • Xerox WC72XX
 • Xerox WC78XX
 • Xerox WC79XX
 • Xerox WorkCentre
 • Xerox WorkCentre  3615DN
 • Xerox WorkCentre 3025BI
 • Xerox WorkCentre 3025NI
 • Xerox WorkCentre 3215NI
 • Xerox WorkCentre 3225DN
 • Xerox WorkCentre 3225DNI
 • Xerox WorkCentre 4265
 • Xerox WorkCentre 6605N/DN

Zink

 • Zink hAppy
 • Zink hAppy + 

AirPrint Technology Suppliers

 • Conexant MDK
 • CSR IPS Sky

Information about products not manufactured by Apple, or independent websites not controlled or tested by Apple, is provided without recommendation or endorsement. Apple assumes no responsibility with regard to the selection, performance, or use of third-party websites or products. Apple makes no representations regarding third-party website accuracy or reliability. Risks are inherent in the use of the Internet. Contact the vendor for additional information. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.

Last Modified: Oct 29, 2015


Comments