>>News‎ > ‎Tin Công nghệ‎ > ‎

So sánh 3 dòng Airport Base Station mới nhất của Apple

posted Dec 17, 2015, 12:34 AM by Tin Nguyen   [ updated Dec 17, 2015, 12:56 AM ]
Sau đây là bảng so sánh tính năng của 3 Model Airport Base Station mới nhất của Apple.
> Airport Time Capsule Gen 5 - A1470